Information 
 Hjälp (om webbläsare)
 
 Förskolans adress:
Strömsbergsvägen 33
553 08 Jönköping
(kallas i folkmun Blå huset)
Kartor
 
 Utmärkande för Delfinens förskola:
  • Plats för 32 barn i åldrarna 1-5 år
  • Sagolik natur - bara 10 minuters promenad till ett naturreservat med mängder med växter och djur
  • Ingen störande eller farlig motorfordonstrafik i närheten
  • Lätt att nå med alla färdmedel - utom kanske med flyg och båt...
  • Personalen har lång erfarenhet av arbete i förskolan, och är omtyckta av barnen
  • Nyanställda utbildas fortlöpande i pedagogisk dokumentation, barns inflytande, läroplanens intentioner och mål, etc
  • Effektivt datasystem för minskad byråkrati och ökad transparens gentemot vårdnadshavarna och kommunen
  • Naturvetenskap, matematik och vardagsteknik är särskilt angelägna områden
  • Fokus på barnens säkerhet både inom- och utomhus
  • Fristående, dvs inte kommunalt ägd eller styrd
 Mer om verksamheten
 Klagomål
  
 
 Uppdaterad 2020-07-04