Om webbläsare m.m  
 
  A. Ifall t.ex. delfinerna i vänstermarginalen på startsidan inte animeras då muspekaren förs över dem, kan detta bero på att webbläsaren är inställd att inte tillåta körning av javascript.
För muspekaren över den lilla delfinen här ovan och testa hur din webbläsare är inställd. Rör den sig är allt OK.

Du bör tillåta körning av javascript även om texterna efter delfinerna numera är länkade och klickbara i sig. Denna sajt är liksom majoriteten på nätet beroende av javateknologi för att fungera bra.
Detta gäller särskilt formuläret Välj Delfinen för barnet.

Så här tillåter du körning av javascript i din webbläsare:

1. Microsoft Edge. Är normalt inställd att tillåta detta. Om inte ändrar du det genom att följa instruktionerna här.
2. IE (Internet Explorer)
3. Chrome
4. Firefox
5. Opera
6. Safari

Mer information om detta för de vanligaste webbläsarna finns här eller här.

B. För att underlätta navigering i sajten, förutsätts att s.k. Session cookies tillåts av webbläsaren. Åtgärda även detta i läsa-
rens inställningar. Läs mer om hur du ska förhålla dig till dem, t.ex under länken: All about cookies