Mer om verksamheten  
  Omgivning, lokaler
  Utemiljön är som sagt helt enkelt fantastisk.

Förskolans gård, långt från störande fordonstrafik, gränsar till Strömsbergsskogen - som lockar både nyfikna barn och pedagoger att utforska.
Närheten till Strömsbergsdammen och dess djurliv med tamboskap som kor, grisar och får, gör att känslan av att vara på landet är påtaglig.

Inomhus kommer miljön att planeras helt efter barnens behov. Lokalen, som redan från början var avsedd för förskoleverksamhet, har en bra planlösning som passar Delfinens verksamhet.
 
  Barngrupperna
  Förskolan rymmer 32 barn, 1-5 år, fördelat på två avdelningar.
Med så små barngrupper blir alla barn sedda och deras behov tillfredsställda.
 
  Inriktning mm
  Vi bedriver en traditionell förskola där läroplan och andra styrdokument är vägledande.
  Läroplanen talar om olika mål. Dessa vävs in i verksamheten så att barnen kan tillgodogöra sig dem för att utvecklas vidare. Områdena är t.ex:
  • språk
  • kommunikation
  • matematik
  • naturvetenskap
  • teknik
Utmaningen som alla förskolor har, är att få dessa områden att bli intressanta för barnen, så att de deltar i lek och lärande mot dem. Delfinens personal besitter här en stor och ovärdelig erfarenhet.
 
  Lek, lärande och omsorg
  Leken är en förutsättning för att barnen ska kunna lära sig en massa saker. Samtidigt måste de ges trygghet och känna tillit till personalen.
Både barn och föräldrar ska tycka att det är roligt att komma till Delfinens förskola.
Detta sammanfattar vår ambition.
 
  Uppdaterad 2020-07-04