Nyheter  
 
  Personal
  Vi hälsar Ida Andersson hjärtligt välkommen "ombord" på Delfinen!
Ida är utbildad förskollärare, med erfarenhet inom Jönköpings barnomsorg. Hon är en
idéspruta och kommer i första hand att ha ansvar för våra små barn.
 
  Vi hälsar också Lena Dahlbäck Andersson hjärtligt välkommen!
Lena är en ambitiös gotländska med lång erfarenhet inom barnomsorgen på den stora ön,
och som nyligen inflyttat till Jönköping. Hon arbetar 50 % hos oss.
 
  IT
  Delfinen har just sjösatt ett avancerat IT-system som vi faktiskt själva utvecklat under några år.
Systemet hanterar bl.a:
  • Personalens och barnens schemaläggning.
  • Barnens närvaro. En dator vid entrén hälsar barnen välkomna med ljud och bild. Mycket uppskattat!
  • Systematisk planering och uppföljning av barnens aktiviteter.
  • Spontana händelser.
  • Barnens utveckling och då särskilt mot läroplansmålen.
  • En avancerad bildhantering.
  • Faktureringen av vårdnadshavarna, betalningar, elektroniska bokföringsunderlag.
  • Löneunderlagen.
  • Statistisk* analys av verksamheten.
  • Rapporter åt vårdnadshavare, kommunen, SCB och andra myndigheter.
  * Hårdfakta, dvs inga svepande omdömen eller förskönande åsikter
 
  Barngruppernas storlek. Personaltäthet. Förskoleupproret
  Barngrupperna Nosen (yngsta f.n. 9 barn) och Fenan (de äldre f.n. 11 barn) kommer aldrig att bli större än 12 resp 15 barn.

IT-systemet har beräknat den genomsnittliga, faktiska personaltätheten för detta första kvartal till oslagbara (?)
3,4 barn per pedagog*. Jönköpings kommun anger sin snittsiffra (för alla förskolor, på årsbasis) till 4,8.
Även om kommunen är i topp i landet, betyder detta med nödvändighet att många förskolor har betydligt värre statistik.
Hur stor är toppbelastningen?

Vi anser därmed att kraven framförda av Förskoleupproret är mer än berättigade!
 
  * Mätt strax före lunch då personalbehovet traditionellt är som störst.