Nyheter  
  [Maj 2018] Delfinens pratande entrédator behövde en snyggare front, så vår Roffe gav sig av till Elmia. Bland 6 mässor hittade han
Jonas från Trumpf Maskin AB i Alingsås. Dagen efter kunde Roffe utan kostnad hämta eleganta frontplåtar som Jonas först ritat i ett
CAD-program, och sedan stansat ut i en stor mässmaskin. Plåtarna var dessutom graverade! Stort tack!!!
 

 
 
  IT
  Delfinen har just sjösatt ett avancerat IT-system som vi faktiskt själva utvecklat under några år.
Systemet hanterar bl.a:
  • Personalens och barnens schemaläggning.
  • Barnens närvaro. En dator vid entrén hälsar barnen välkomna med ljud och bild. Mycket uppskattat!
  • Systematisk planering och uppföljning av barnens aktiviteter.
  • Spontana händelser.
  • Barnens utveckling och då särskilt mot läroplansmålen.
  • En avancerad bildhantering.
  • Faktureringen av vårdnadshavarna, betalningar, elektroniska bokföringsunderlag.
  • Löneunderlagen.
  • Statistisk* analys av verksamheten.
  • Rapporter åt vårdnadshavare, kommunen, SCB och andra myndigheter.
  * Hårdfakta, dvs inga svepande omdömen eller förskönande åsikter
 
  Barngruppernas storlek. Personaltäthet. Förskoleupproret
  Barngrupperna Nosen (yngsta f.n. 9 barn) och Fenan (de äldre f.n. 11 barn) kommer aldrig att bli större än 12 resp 15 barn.

IT-systemet har beräknat den genomsnittliga, faktiska personaltätheten för detta första kvartal till oslagbara (?)
3,4 barn per pedagog*. Jönköpings kommun anger sin snittsiffra (för alla förskolor, på årsbasis) till 4,8.
Även om kommunen är i topp i landet, betyder detta med nödvändighet att många förskolor har betydligt värre statistik.
Hur stor är toppbelastningen?

Vi anser därmed att kraven framförda av Förskoleupproret är mer än berättigade!
 
  * Mätt strax före lunch då personalbehovet traditionellt är som störst.