Nyheter  
 
  Barngruppernas storlek. Personaltäthet. Förskoleupproret
  Barngrupperna Nosen (yngsta f.n. 9 barn) och Fenan (de äldre f.n. 9 barn) kommer aldrig att bli större än 12 resp 15 barn.

IT-systemet har beräknat den genomsnittliga, faktiska personaltätheten för detta första kvartal till oslagbara (?)
3,4 barn per pedagog*. Jönköpings kommun anger sin snittsiffra (för alla förskolor, på årsbasis) till 4,8.
Även om kommunen är i topp i landet, betyder detta med nödvändighet att många förskolor har betydligt värre statistik.
Hur stor är toppbelastningen?

Vi anser därmed att kraven framförda av Förskoleupproret är mer än berättigade!
 
  * Mätt strax före lunch då personalbehovet traditionellt är som störst.