Delfinen - nyheter
       
 
    Nyheter  
  [Juli 2018] Vårens rekryteringsomgång är avslutad.
  Vi hälsar Åsa Gustafsson och Matilda Mange Turesson välkomna. De börjar hos oss den 6 augusti.
Bägge är taggade och ser fram emot en spännande hösttermin med alla härliga barn från våren
men också alla nya som ska skolas in.
 
  IT
  Delfinen har just sjösatt ett avancerat IT-system som vi faktiskt själva utvecklat under några år.
Systemet hanterar bl.a:
  • Personalens och barnens schemaläggning.
  • Barnens närvaro. En dator vid entrén hälsar barnen välkomna med ljud och bild. Mycket uppskattat!
  • Systematisk planering och uppföljning av barnens aktiviteter.
  • Spontana händelser.
  • Barnens utveckling och då särskilt mot läroplansmålen.
  • En avancerad bildhantering.
  • Faktureringen av vårdnadshavarna, betalningar, elektroniska bokföringsunderlag.
  • Löneunderlagen.
  • Statistisk* analys av verksamheten.
  • Rapporter åt vårdnadshavare, kommunen, SCB och andra myndigheter.
  * Hårdfakta, dvs inga svepande omdömen eller förskönande åsikter
 
  Barngruppernas storlek. Personaltäthet. Förskoleupproret
  Barngrupperna Nosen (yngsta f.n. 9 barn) och Fenan (de äldre f.n. 11 barn) kommer aldrig att bli större än 12 resp 15 barn.

IT-systemet har beräknat den genomsnittliga, faktiska personaltätheten för detta första kvartal till oslagbara (?)
3,4 barn per pedagog*. Jönköpings kommun anger sin snittsiffra (för alla förskolor, på årsbasis) till 4,8.
Även om kommunen är i topp i landet, betyder detta med nödvändighet att många förskolor har betydligt värre statistik.
Hur stor är toppbelastningen?

Vi anser därmed att kraven framförda av Förskoleupproret är mer än berättigade!
 
  * Mätt strax före lunch då personalbehovet traditionellt är som störst.