Enkätundersökning 
 
Enkät för föräldrar till barn 6 mån - 2 år juni 2018
1.Hur fick du/ni reda på Delfinens förskola?
 
 
 
 
2.Borde kommunen upplysa om vilka förskolor som utan dröjsmål kan ta emot barn?
 
 
3.Jag anser att barngruppernas storlek max borde få vara
 
 
 
 
4.Poängsätt en eller flera av punkterna (geografisk placering av förskolan)
1=Ingen betydelse 2=Rätt oviktigt 3=Betyder en del 4=Rätt viktigt 5=Ett måste
  Gångavstånd från bostaden
  Max 15 min biltransport med barnet
  Max 30 min kollektivtransport med barnet
  Ligger i naturskönt område
  Närområdet är fri från motortrafik
5.Poängsätt en eller flera av punkterna (öppettider)
1=Ingen betydelse 2=Rätt oviktigt 3=Betyder en del 4=Rätt viktigt 5=Ett måste
  Öppet mellan 06:00 - 18:00
  Öppet mellan 05:00 - 19:00
  Nattöppet
6.Är det viktigt att maten håller restaurangkvalitet?
 
 
7.Delfinen överväger att sänka avgifterna så att du kanske sparar tusentals kr per år.
Välj det viktigaste alternativet
 
 
8.Vi undersöker intresset för förskoleskjuts (du kan välja fler alternativ)