Välj Delfinen
Intresseanmälan
 
 
  Ny anmälan
1. Klicka på delfinen Välj Delfinen på startsidan.
2. Ifall texten Ny intresseanmälan inte syns, klicka på knappen Ny.
3. Fyll åtminstone i alla obligatoriska fält (markerade med röd asterisk).
4. Skicka iväg anmälan.
5. En behörighetskod genereras som ska användas ifall anmälan måste uppdateras. Koden skickas inom kort till mailadressen som angavs.

Uppdatera en redan inskickad anmälan
6. Klicka på delfinen Välj Delfinen på startsidan.
7. Klicka på knappen Befintlig på intresseformuläret.
8. Hämta anmälan genom att mata in behörighetskoden och sedan klicka på knappen Hämta anmälan.
9. Uppdatera anmälan och skicka in den igen.